Financieringspercentage België

Financieringspercentage

Het maximale financieringspercentage in België is voor niet-resident kopers momenteel 70% – 80% van de koopsom. Hypotheek & Buitenland werkt samen met een aantal Belgische banken die ook Nederlanders kunnen financieren die een hoofdverblijf of vakantiewoning willen financieren.

Voor Nederlanders met een inkomen uit Nederland die een hoofdverblijf in België willen kopen kan er in de praktijk tot maximaal 80% worden gefinancierd. Incidenteel gaat men tot 90% van de koopsom, maar dat is voorbehouden aan jongere kopers. Ook voor residenten van België is het maximale leenpercentage 80%-90%.

Voor niet-residenten van België is het maximale financieringspercentage 70% indien er een vakantiehuis of verhuurobject wordt gekocht. Er zijn een aantal Belgische banken die ook niet-resident kopers kunnen financieren.

Er zijn momenteel geen Nederlandse banken die huizen in België financieren.

Hoe lager het leenpercentage hoe lager het risico voor de bank en hoe eerder een bank doorgaans bereid zal zijn om een hypothecair krediet te verstrekken. Houdt er wel rekening mee dat het niet zo is dat hoe lager het leenbedrag is hoe makkelijker het wordt om een hypotheek te krijgen. Voor leenbedragen onder de € 100.000 lopen de banken niet warm.

Komt de eigen inbreng in de koop van een andere lening, dan is dat voor een aantal banken een probleem. Men wil zien dat het eigen geld afkomstig is van spaargelden.

Onder niet-residenten wordt verstaan de kopers die op het moment van koop nog geen (fiscaal) resident van België zijn.