Het Doel

Het doel is het realiseren van de meest optimale hypotheekoplossing. En Hypotheek & Buitenland is gedurende het hele kooptraject de vraagbaak is die zorgdraagt voor een gecontroleerd, transparant en zorgeloos koopproces.

Stappenplan

Vergoeding van de dienstverlening

Vooraf worden afspraken gemaakt over de vergoeding van de dienstverlening die worden vastgelegd in een ‘opdracht tot dienstverlening’ of middels acceptatie van een voorstel dat per e-mail is gestuurd. Doorgaans zal er sprake zijn van een basisvergoeding en een hoofdvergoeding.

  • De basisvergoeding verschuldigd na het indienen van de hypotheekaanvraag.
  • De hoofdvergoeding is verschuldigd na goedkeuring van de aangevraagde hypotheek

Uw gegevens en privacy

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens worden conform de regels in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.