Toetsing op inkomen Portugal

Toetsing op inkomen

Ook de Portugese banken toetsen of uw inkomen voldoende is om een hypotheek te kunnen krijgen. De manier van toetsen verschilt van bank tot bank. De banken staan het over het algemeen toe dat er tot maximaal 30% tot 40% van het netto inkomen aan leninglasten, huur en alimentatie wordt besteed.

De meeste Portugese banken eisen dat het inkomen uit salaris voortvloeit uit een vast dienstverband. Sommige Portugese banken zijn hier minder streng in of controleren het niet actief. Het Nederlandse fenomeen van de intentieverklaring kent men Niet in Portugal.

Het is mogelijk om hypotheek te krijgen indien het inkomen voortvloeit uit een eigen onderneming. Zie de nadere toelichting hierover bij ONDERNEMERS

Portugese banken kijken naar het pensioeninkomen vanaf bepaalde leeftijd. Welke leeftijd exact verschilt van bank tot bank. Soms hanteert men dan een bepaald wegingspercentage (‘ponderen’) van het huidige inkomen als toekomstig pensioeninkomen, soms kijkt men naar het daadwerkelijk te ontvangen pensioen.

Is het pensioeninkomen al gestart dan zullen Portugese banken toetsen met dat pensioeninkomen mits het een voor de duur van de aangevraagde hypotheek gegarandeerd pensioen is.

De meeste Portugese banken nemen bestaande huuropbrengsten mee als inkomen. Daarbij varieert het van bank tot bank welk percentage daarvan wordt meegenomen als inkomen. Men kijkt daarbij niet naar de netto huuropbrengsten: dus de bestaande hypotheeklasten van een verhuurd pand zullen in zijn geheel meewegen in de toetsing van de hypotheekaanvraag.

Als de haalbaarheid van een dossier afhankelijk is van toekomstige huuropbrengsten zal een aanvraag doorgaans Niet worden goedgekeurd.

Is er geen of een gering regulier inkomen, maar komt het inkomen uit vermogen, dan zijn sommige Portugese banken bereid te kijken naar de omvang van het vermogen om daar een bepaald vast inkomen uit te veronderstellen. Daarbij wordt soms een vast percentage aan rendement verondersteld, of – indien het inkomen aantoonbaar ‘bestendig’ is – wordt naar de daadwerkelijk behaalde rendementen gekeken.

Voor huishoudens met een bruto jaarinkomen dat hoger is dan € 150.000 zijn er meer hypotheekmogelijkheden. Zie hier meer over bij GROTE LEENBEDRAGEN

Portugese banken nemen inkomen uit WAO of WIA Niet mee als inkomen. Inkomen uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt doorgaans wel meegenomen als inkomen.