Hypotheek oversluiten Portugal

Hypotheek oversluiten Portugal

Het oversluiten van een bestaande hypotheek op een Portugees huis is bij sommige banken mogelijk, maar wel tegen aangepaste voorwaarden. Verder is het alleen mogelijk om leningen over te sluiten die notarieel zijn vastgelegd en met een hypothecaire waarborg.

De kosten kunnen aanzienlijk zijn. In ieder geval krijgt u te maken met de boete voor het vervroegd aflossen van de lopende lening.

Het ‘oversluiten’ of herfinancieren van een bestaande hypotheek die op het Portugese huis rust is bij sommige Portugese banken mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat de lopende lening notarieel is vastgelegd met een hypothecaire waarborg. Anders willen banken niet herfinancieren.

De voorwaarden waaronder Portugese banken willen herfinancieren zijn vaak anders dan de voorwaarden bij een reguliere aankoop. Doorgaans is men voorzichtiger en men kijkt met kritische blik naar het motief voor herfinanciering. Dit komt vaak tot uiting in een lager maximaal financieringspercentage en een kortere looptijd.

Bij herfinanciering/oversluiten krijgt u te maken met kosten zoals het uitschrijven van de bestaande hypotheek en het inschrijven van de nieuwe hypotheek. Maar tevens met de dossierkosten van de bank, advieskosten en de boetes voor vervroegd aflossen van de bestaande hypotheek.

De kernvraag is natuurlijk of de kosten opwegen tegen de baten.