Financieringspercentage Portugal

Financieringspercentage

Het maximale financieringspercentage in Portugal is momenteel bij alle banken hetzelfde: als niet-resident koper kan er momenteel tot maximaal 70% van de koopsom worden gefinancierd. Hypotheek & Buitenland heeft meerdere contacten met landelijk opererende banken Portugese die zich richten op de Niet-resident klanten. Er is dus wat te kiezen.

Voor Niet-residenten van Portugal is het maximale financieringspercentage 70%. Het speelveld van banken die de niet-residenten kunnen financieren is beperkt, maar er is zeker wat te kiezen. Een handvol Portugese banken heeft een aparte afdeling die zich ook op de niet-resident klanten richt.

Voor residenten van Portugal kan tot maximaal 80% worden gefinancierd. Voor residenten is er een ruime keuze van banken; ook banken die geen aparte afdeling voor Niet-resident kopers hebben kunnen daar terecht.

Er zijn momenteel geen Nederlandse banken die buitenlandse huizen financieren.

Hoe lager het leenpercentage hoe lager het risico voor de bank en hoe eerder een bank doorgaans bereid zal zijn om een hypothecair krediet te verstrekken. Houdt er wel rekening mee dat het niet zo is dat hoe lager het leenbedrag is hoe makkelijker het wordt om een hypotheek te krijgen. Voor leenbedragen onder de € 100.000 lopen de banken niet warm.

Komt de eigen inbreng in de koop van een andere lening, dan is dat voor een aantal banken een probleem. Men wil zien dat het eigen geld afkomstig is van spaargelden.

Onder Niet-residenten wordt verstaan de kopers die op het moment van koop nog geen (fiscaal) resident van Portugal zijn.