Nieuw- en verbouw Italië

Nieuw- en verbouw

Hypotheek & Buitenland kan u op dit moment alleen van dienst zijn met een hypotheek voor nieuwbouw wanneer de woning al helemaal is afgebouwd. Een hypotheek waarbij de gelden stapsgewijs worden vrijgegeven al naar gelang de werken vorderen wordt dus op dit moment niet aangeboden via onze bemiddeling. Het is via onze bemiddeling wel mogelijk om een hypotheek voor renovaties/verbouwingen aan uw Italiaanse woning aan te vragen.

Het maximale financieringspercentage bij nieuwbouw wordt toegepast op de som van de aankoop van de grond en de totale bouwsom.
Bij verbouwingen wordt het maximale financieringspercentage toegepast op de som van de alle verbouwingen waarvan offertes van officiële Italiaanse aannemers beschikbaar zijn.

Het traject van het voor elkaar krijgen van financiering van nieuwbouw vergt intensieve begeleiding en is tijdrovend. Hypotheek & Buitenland begeleid ook deze trajecten, maar wel tegen een hoger tarief voor de dienstverlening ten opzichte van financiering van bestaande bouw.

Een hypotheek aanvragen voor verbouwingen wanneer die met een Nederlandse aannemer, ‘een mannetje’ of zelfbouw wordt gewerkt financieren de Italiaanse banken niet. Alleen wanneer met officiële Italiaanse aannemers wordt gewerkt kunnen verbouwingen worden gefinancierd met een hypotheek.

Vrijgave van de hypotheekgelden bij een verbouwingshypotheek geschieden uit bouwdepot op afroep van de klant al naar gelang de werken vorderen en de facturen binnenstromen. Vaak vindt dan ook een interim taxatie plaats waarbij gecheckt wordt of de werken ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Voorwaarde voor vrijgave van de hypotheekgelden is dat er een hypothecaire waarborg is gesteld op het huis middels hypothecaire akte.