Hypotheekvormen Italië

Hypotheekvormen

Italië heeft een andere financieringscultuur dan Nederland. Italiaanse banken hanteren een meer klassieke insteek, waarbij de focus ligt op het aflossen van de hypotheek. De annuïteitenhypotheek is dan ook nagenoeg de enige hypotheekvorm die wordt aangeboden. Het is in Italië niet gebruikelijk om allerlei verplichte zij-producten – zoals een overlijdensrisicoverzekering – te verkopen samen met de hypotheek. Dit heeft te maken met de Italiaanse wetgeving ter bescherming van consumenten.

De annuïteitenhypotheek is de meest gebruikte hypotheekvorm in Italië. Bij het ontbreken van hypotheekrenteaftrek en een minder gedegen pensioensysteem ligt de focus in Italië op het aflossen van de lening middels deze hypotheekvorm.

Aflossingsvrij wordt momenteel niet aangeboden in Italië aan niet-resident klanten. Alleen voor een bepaald profiel klanten met hoog inkomen en vermogen zijn er mogelijkheden voor een aflossingsvrije lening. Dit wordt aangeboden door enkele private banks die dat doen onder de voorwaarde dat er een bepaald deel van het privé vermogen onder hun beheer zal worden belegd.

De meeste Italiaanse banken worden niet enthousiast van leenbedragen onder de € 100.000; die zijn namelijk commercieel onvoldoende interessant. De meeste banken hanteren zelfs een harde ondergrens van € 100.000. In de praktijk betekent dit dat het lastiger is om een huis te financieren indien de koopsom lager dan € 170.000 is.

Italiaanse banken bieden meestal een vaste rente aan voor de gehele looptijd of een variabele rente.

De aangeboden rente in Italië aan de niet-resident klanten is vergelijkbaar met de Nederlandse hypotheekrente en dus is sprake van een concurrerende rente.

De Italiaanse financieringscultuur is gericht op het snel aflossen van een hypotheek. Daarom zijn looptijden van 30 jaar niet gebruikelijk. Voor niet-resident kopers zijn looptijden van 20 jaar gangbaar en soms hanteert men een maximale looptijd van 15 jaar. Zie meer informatie over looptijden bij “Leeftijd en looptijd”

Hulp bij het verkrijgen van een hypotheek bij een Italiaanse bank is onontbeerlijk. Het traject is dermate bureaucratisch en er is sprake van zoveel Italiaanse wetgeving dat een hypotheek aanvragen zonder professionele begeleiding nagenoeg onmogelijk is. Aan deze begeleiding zijn kosten verbonden. Denk hierbij in totaal aan totale kosten van in totaal ca. 2% à 3% van het leenbedrag.

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is doorgaans zeer aan te raden. Door wettelijk beperkingen hieromtrent is het Italië niet mogelijk voor een overlijdensrisicoverzekering samen met hypotheek af te sluiten. Het is wel mogelijk om deze los af te sluiten. Dat kan eventueel ook in Nederland.

Bij het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening is het in Italië niet meer toegestaan om een boete in rekening te brengen tenzij de hypotheek voor 2 februari 2007 al bestond. Dit is namelijk de datum van het in werking treden van de ‘Bersani wet’, die het in rekening brengen van een boete verbied.

Een overbruggingskrediet is mogelijk indien het huis waarop overbrugd wordt eveneens in Italië ligt. Overbruggen op een huis dat in Nederland of een ander land dan Italië ligt is niet mogelijk.

Het vrijmaken van overwaarde middels een hypotheek is in Italië niet mogelijk tenzij het vrij te maken bedrag gebruikt gaat worden voor een aankoop van een ander onroerend goed. Geld vrijmaken voor consumptieve doeleinden of om het pensioen aan te vullen is dus niet mogelijk.

Het is bij sommige Italiaanse banken tot maximaal 6 à 9 maanden na de aankoop nog mogelijk om een zogenaamde post-financiering aan te vragen. Oftewel, de gelden die zijn voorgeschoten voor de koop weer terug te halen middels een hypotheek.