Looptijd en Leeftijd Frankrijk

Looptijd en Leeftijd Frankrijk

Wat betreft het aspect leeftijd is de financieringscultuur in Frankrijk anders dan in Nederland. De maximale leeftijd waarop een hypotheek moet zijn beëindigd ligt op het 75ste levensjaar. Een enkele bank kan tot het 80ste levensjaar financieren. Dit aspect heeft impact op de maximale looptijd en dus ook op de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag.

Voor niet-resident kopers zijn looptijden van 25 jaar mogelijk, maar bij sommige Franse banken is de maximale looptijd maximaal 20 jaar. Echter, bij een hogere startleeftijd van de hypotheek kan de looptijd bekort worden door de bovengrens van het 75ste of 80ste levensjaar.

Indien de startleeftijd de looptijd van de aan te vragen hypotheek bekort zal de maandlast bij een annuïteitenhypotheek hoger zijn. Dit kan een impact hebben op het maximaal te lenen bedrag. Immers kan door de hogere maandlast de toetsingsnorm worden overschreden.

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering verplicht wordt gesteld kan deze ook impact hebben op de looptijd. Wanneer een bank het verplicht stelt om een verzekering bij hen af te nemen en de maximale eind leeftijd van de verzekering is lager dan het 75ste levensjaar dan kan dit de looptijd bekorten.

Vanzelfsprekend kan het om medische redenen niet kunnen verkrijgen van een overlijdensrisicoverzekering überhaupt een showstopper zijn. Soms is een dergelijk euvel te omzeilen.

Frankrijk kent wettelijke regels tegen ‘woekerrentes’. Als de effectieve rente uitkomt boven een bepaalde drempel (taux d’usure) dan kan dit een probleem vormen doordat de bank dan niet mag verstrekken. In de effectieve rente wordt naast de afsluitprovisie ook de premie voor de overlijdensrisicoverzekering meegerekend. Bij hogere leeftijd of bij een om medische redenen verhoogde premie kan dit dus een rol gaan spelen. Ook bij relatief kleine leenbedragen van ca. € 100.000 speelt dit probleem wel eens een rol, omdat bijkomende kosten dan in de effectieve rente zwaarder wegen.