Kooptraject Frankrijk

Kooptraject Frankrijk

Wanneer u het huis heeft gevonden dat u wilt kopen dan start ook het hele proces van de aankoop in Frankrijk. Hieronder staan de verschillende stappen van het proces aangegeven

Het bieden gaat in Frankrijk net iets anders dan in Nederland. Houdt rekening met Franse gevoeligheden. Wij kunnen u in contact brengen met een Nederlandstalige partij die voor u onderhandelt (aankoopmakelaar).

Start het aanvraagproces ruim op tijd. Mogelijk kunt u al een beetje de bocht afsnijden door zo snel als mogelijk de aanvraag alvast in te dienen. Zie ‘AANVRAAG PROCES’

Twijfelt u over de bouwkundige staat van het huis? Laat dan een bouwkundige keuring verrichten. Wij kunnen u in contact brengen met een Nederlandstalig keuringsbureau.

Koper en verkoper kiezen in gezamenlijk overleg een notaris. Het is ook mogelijk ieder een eigen notaris te kiezen. Wij kunnen u in contact brengen met Franse notarissen die ook Engels of Nederlands spreken.

Wij kunnen u helpen met het in orde maken van een notariële volmacht voor het afronden van de koop vanuit Nederland. Wij hebben contacten met een Nederlandse notaris waarbij het proces van het maken van de volmacht ‘op afstand’ (via videobellen) in orde kan worden gemaakt.

De aanzet voor een koopovereenkomst (Compromis de Vente) wordt soms door de verkopende makelaar gedaan, maar meestal is het de notaris die het eerste concept aanlevert. Wij kunnen u in contact brengen met een hierin gespecialiseerd Nederlandstalige jurist die de concept overeenkomst voor u checkt.

De opschortende voorwaarde voor financiering is gebruikelijk in het Franse koopcontract. Neem contact op voor advies over de inhoud.

Naast de opschortende voorwaarde voor financiering kunnen nog overige voorbehouden aan de orde zijn; bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een bouwvergunning.

De verkopende partij draagt zorg voor de rapportages die verplicht bij de koopovereenkomst moeten worden gevoegd. Dit zijn rapporten over bijvoorbeeld hout-etende insecten, asbest, loodhoudende verf, gevaar van overstromingen, de septische tank en de energierating van het huis.

Bij koopobjecten met veel land kunnen er voorkeursrechten aan de orde zijn. Hierbij krijgen belendende landeigenaren (veelal lokale agrariërs) de kans om stukken land te kopen. De instantie die dit regelt is de ‘Safer’. Dit traject duurt 2 maanden, maar er is een mogelijkheid voor een versnelde procedure.

Na ondertekening van de koopovereenkomst door alle partijen start de wettelijke bedenktijd van 10 dagen. Een aanbetaling van 5% tot 10% van de koopsom is gebruikelijk en wordt gedaan op de derdenrekening van de notaris.

De resultante van het hypotheek aanvraagproces is de ontvangst van het onvoorwaardelijke kredietaanbod of ook wel de onvoorwaardelijke hypotheekofferte genoemd. Na aanvaarding van het kredietaanbod is de bank klaar om op afroep van de notaris de hypotheekgelden vrij te geven en te storten op de derdenrekening van de notaris.

Wanneer de koop aanstaande is dient uw huis verzekerd te zijn voor brand (en diefstal). Hypotheek & Buitenland heeft contacten met meerdere (Nederlandstalige) partijen die hiervoor een concurrerende offerte kunnen maken.

Het hebben van een Franse bankrekening is onontbeerlijk wanneer u een huis in Frankrijk bezit. Hypotheek & Buitenland kan u helpen met het openen van een bankrekening ‘op afstand’ dus zonder dat u daarvoor fysiek naar Frankrijk hoeft.

De notaris bereidt de koopakte voor en vraagt de hypotheekgelden op bij de bank en verzoekt de koper om het resterende deel eigen geld over te maken op zijn derden rekening. Op de dag van ondertekening van de koopakte bij de notaris wordt het eigendom officieel overgedragen en betaalt de notaris de verkoper de koopsom en vereffent alle verschuldigde belastingen.

Hoe lang het kooptraject duurt is afhankelijk van welke vertragende elementen er aan de orde zijn. Sommige trajecten duren 2 maanden sommige 2 jaar.