Hypotheekvormen Frankrijk

Hypotheekvormen Frankrijk

Frankrijk heeft een andere financieringscultuur dan Nederland. Franse banken hanteren een meer klassieke insteek, waarbij de focus ligt op het aflossen van de hypotheek. De annuïteitenhypotheek is dan ook verreweg de meest gebruikte hypotheekvorm. De aflossingsvrije hypotheek wordt niet of nauwelijks aangeboden.

De annuïteitenhypotheek (prêt amortisable) is de meest gebruikte hypotheekvorm in Frankrijk. Bij het ontbreken van hypotheekrenteaftrek en een minder gedegen pensioensysteem ligt is de focus in Frankrijk op het aflossen van de lening middels deze hypotheekvorm.

Aflossingsvrij is momenteel – onder strikte voorwaarden – bij één Franse bank beschikbaar voor de niet-residenten. Deze voorwaarden komen er op neer dat er al bij het aanvragen van de hypotheek moet worden aangetoond dat er meer dan voldoende (liquide) vermogen is om de hypotheek in de toekomst te kunnen aflossen. De maximale looptijd is 14 jaar.

Franse banken worden niet enthousiast van leenbedragen onder de € 100.000; die zijn namelijk commercieel onvoldoende interessant. Sommige banken hanteren zelfs een harde ondergrens van € 100.000 of € 150.000.

Franse banken bieden meestal een vaste rente aan voor de gehele looptijd. Soms is ook een variabele rente mogelijk al dan niet met een ingebouwde bescherming tegen stijgende rente zoals een renteplanfond of de ‘accordeonformule’. Een vaste rente van 5, 10 of 15 jaar zoals wij dat gewend zijn in Nederland wordt niet of nauwelijks aangeboden.

De aangeboden rente verschilt van bank tot bank. Bij de banken die een aparte afdeling hebben voor de niet-residenten klanten is de aangeboden rente vaak ca. 1% hoger dan bij regionaal opererende banken of ‘private banks’. Het renteniveau van deze banken is vergelijkbaar of net iets lager dan het gangbare Nederlandse renteniveau.

De Franse financieringscultuur is gericht op het snel aflossen van een hypotheek. Daarom zijn looptijden van 30 jaar niet gangbaar. Voor niet-resident kopers zijn looptijden van 25 jaar mogelijk, maar vaak is de maximale looptijd ook 20 jaar. Zie meer informatie over looptijden bij “Leeftijd en looptijd”

Een afsluitprovisie is gebruikelijk bij de Franse banken. Deze varieert per bank. Soms is het enkele honderden euro’s, soms 1% van de leensom.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt door de meeste banken verplicht gesteld. Een enkele Franse bank is bereid af te zien van de verplichting een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zie meer informatie over overlijdensrisicoverzekeringen bij “Leeftijd en looptijd”

Banken zijn commerciële instellingen en zeker voor de niet-resident klanten – waarvoor ze een stapje extra moeten zetten – stellen ze als voorwaarde dat naast de lening ook andere producten van deze bank worden afgenomen, zoals een betaalrekening, een brandverzekering en soms ook een spaarrekening waarop een bepaald minimaal bedrag dient te worden gestort.

Bij het vervroegd aflossen van de lening is een boete verschuldigd bij de Franse banken. Consumenten zijn evenwel beter beschermd dan in Nederland en de boete voor vervroegd aflossen is aan een wettelijk maximum gebonden in Frankrijk.

Een overbruggingskrediet is mogelijk indien het huis waarop overbrugd wordt eveneens in Frankrijk ligt. Overbruggen op een huis dat in Nederland of een ander land dan Frankrijk ligt is niet mogelijk.

Het vrijmaken van overwaarde middels een hypotheek is in Frankrijk niet mogelijk tenzij het vrij te maken bedrag gebruikt gaat worden voor een aankoop van een ander onroerend goed. Geld vrijmaken voor consumptieve doeleinden of om het pensioen aan te vullen is dus niet mogelijk.

Het is tot maximaal 6 à 9 maanden na de aankoop nog mogelijk om een zogenaamde post-financiering aan te vragen. Oftewel, de gelden die zijn voorgeschoten voor de koop weer terug te halen middels een hypotheek.

Het is mogelijk om hypotheek te krijgen indien de koper van het pand de Franse vennootschap de SCI of SARL de famille is. Stelt u uzelf wel de vraag of kopen middels een dergelijke rechtsvorm echt nodig en zinvol is en of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Weeg ook de aanzienlijke oprichtings- en doorlopende kosten mee in uw beslissing om middels een dergelijke rechtsvorm te kopen in Frankrijk.