Goede voorbereiding België

Goede voorbereiding

Goed voorbereid zijn is vaak het halve werk en het voorkomt, wanneer u eenmaal dieper in het koopproces bent aanbeland, stress en paniekvoetbal. Kortom goed voorbereid zijn is zorgvuldig en gecontroleerd kopen. Wij kunnen u bij het voorbereidingsproces van dienst zijn. Wij hebben een uitgebreid netwerk van specialisten in de branche.

Is het kopen en bezitten van een huis in België wel echt iets voor u? En hoe pakt u het aan? Er zijn hierover legio boeken beschikbaar. Wij geven u graag tips.

Als u niet weet wat u te besteden heeft dan kunt u niet zoeken naar een huis. Laat u hierin adviseren; aan de hand van het beschikbare eigen vermogen en uw leencapaciteit kan het koopbudget worden bepaald. Neem contact met ons op voor een kosteloze oriënterende ‘quick scan’ en eventueel een vooraanvraag bij een Belgische bank.

Een goede planning geeft overzicht en dus controle over uw project. Maak een tijdsbalk waarin duidelijk wordt hoeveel tijd u ongeveer kwijt zult zijn aan elke fase in het koopproces.

Voorkom dat u teveel op meerdere gedachten (regio’s) blijft hinken. Focus u op een bepaalde Belgische regio en voorkom zo dat een te brede oriëntatie u te veel tijd kost en het alleen maar zoeken wordt en uw plan nooit concreet wordt

Om straks beslagen ten ijs te komen voor het aanvragen van een hypotheek is het zeer verstandig om u daar in deze fase al op voor te bereiden. Er zullen namelijk heel veel documenten worden gevraagd omtrent uw identiteit, inkomen, lasten en het toekomstig onderpand.

Als u nog nooit in België een huis heeft gekocht is het onverstandig de koop zonder hulp van buitenaf te willen afhandelen. U zult merken dat het ondoenlijk is om bij elk onderwerp opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Bovendien verdient een goede adviseur zijn geld terug. Breng in kaart welke adviseurs u kunt benaderen.

De rol van de notaris in België is enigszins vergelijkbaar met de rol van de notaris in Nederland. Ook een Belgische notaris controleert en onderzoekt of hetgeen in een koopovereenkomst wordt verklaard ook klopt. Dan gaat het onder andere over de registraties van het onroerend goed, de status wat betreft eventuele hypothecaire waarborgen die op het object rusten.

Wij kunnen u helpen met het alvast in orde maken van een notariële volmachtvoor het afronden van de koop vanuit Nederland (dus zonder dat u speciaal naar België hoeft de reizen om persoonlijk bij de notaris uw handtekening te zetten). Wij hebben contacten met een Nederlandse notaris waarbij het proces van het maken van de volmacht en apostille op afstand (via zoom/teams) in orde kan worden gemaakt.

Zeker bij de wat omvangrijkere aankoopbedragen is het verstandig om vooraf na te denken over ‘estate planning’; oftewel het voorkomen van het in de toekomst betalen van (te veel) erf-en successiebelasting. In België is het betalen van dubbele erfbelasting over het onroerend goed (zowel in Nederland als België) reëel! Laat u hierover adviseren.