Aanvraag proces België

Aanvraag proces

Er is maar één keer de kans om een eerste indruk te maken bij een bank: wat ons betreft moet deze overrompelend goed zijn. Nadat de keuze voor een bepaalde route richting het realiseren van het gewenste hypothecair krediet is gemaakt (zie ook ‘voorbereiding’) start het aanvraagproces. Er zijn vijf fases te onderscheiden in het aanvraag proces:  1. vooraanvraag 2. dossier maken, 3. indienen, 4. monitoren en bijsturen, 5. afronding.

Om te verifiëren of een aanvraag inderdaad – in principe – haalbaar is wordt vaak eerst een vooraanvraag ingediend bij een Belgische bank.

Een goed gedocumenteerde aanvraag is essentieel voor een succesvolle aanvraag. Onduidelijkheden of hiaten in de documentatie zorgen voor de perceptie van extra risico bij de bank. Gezamenlijk wordt de documentatie zo compleet gemaakt dat alle essentiële elementen worden onderbouwd.

Hypotheek & Buitenland maakt een uitgebreid begeleidend schrijven waarin alle elementen worden toegelicht en er een vertaalslag wordt gemaakt zodat alles 100% duidelijk is voor de Belgische bank. De aanvraag wordt gecompleteerd met het aanvraagformulier van de bank waarna deze wordt ingediend.

Eenmaal ingediend volgen soms aanvullende vragen of verzoeken om additionele documenten. Onduidelijkheden worden opgehelderd en extra onderbouwing in de vorm van documenten wordt aangeleverd. Daar waar nodig, als de situatie daarom vraagt, wordt de aanvraag aangepast. Indien een aanvraag onverhoopt wordt afgewezen dan zal worden gepoogd de bank op andere gedachten te brengen door de bank te overtuigen van hun ongelijk. Mocht dat niet lukken dan volgt overleg en indien mogelijk het aanvragen van een hypotheek bij een andere Belgische bank.

Wanneer het risico- of krediet-comité van de desbetreffende bank haar akkoord heeft gegeven en ook de schatting een voldoende waarde uitwijst zal de bank haar definitief akkoord geven en het kredietaanbod en alle wettelijk verplichte documentatie sturen. In deze documenten staan alle details van de hypotheek die wordt aangeboden (het formele kredietaanbod) en tevens de risico’s, waarschuwingen en verplichtingen genoemd die verband houden met de hypotheek (standaard informatie document). Na inachtneming van de wettelijk verplichte bedenktijd kan het kredietaanbod worden geaccepteerd en kan de hypotheek worden geformaliseerd en de koop worden afgerond bij de notaris. Indien gewenst wordt met hulp van Hypotheek & Buitenland en de Belgische bank een bankrekening in België geopend en kunnen de noodzakelijke verzekeringen in orde worden gemaakt.

De doorlooptijd van een hypotheekaanvraag in België verschilt van bank tot bank en van traject tot traject. Rekenend vanaf het moment dat de volledig gedocumenteerde hypotheekaanvraag is ingediend, weet je bij sommige banken na enkele weken waar je aan toe bent. Bij andere banken duurt het wel 2 maanden alvorens er een volledig akkoord is.

Zodra het krediet comité van de bank een in principe akkoord op de hypotheekaanvraag heeft gegeven zal de schatting (taxatie) worden gelanceerd. De schatting dient zelf te worden geïnitieerd. Banken hanteren allemaal een eigen lijst met schatters waarvan men de schattingen accepteert.

Er zijn geen vertalingen van Nederlandstalige documenten aan de orde bij een hypotheekaanvraag in België.