Kosten aankoop en doorlopende kosten Italië

Kosten aankoop en doorlopende kosten

Onder de ‘kosten koper’ (ook wel ‘notariskosten’ genoemd) worden doorgaans het totaal aan kosten gerekend die verschuldigd zijn aan belastingen en het honorarium van de notaris. Deze kosten zijn tweeledig: één deel de kosten in verband met de koop van de onroerende zaak en het tweede deel dat verband houdt met de notariële vastlegging van de hypotheek. De overdrachtsbelasting voor een tweede woning bedraagt 9% van de kadastrale waarde van huis. De totale notariskosten zijn doorgaans ca. 1% van de kadastrale waarde met een maximum van € 3.500.

Bij de koop van bestaande bouw is overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor vakantiehuizen is de overdrachtsbelasting 9% voor hoofdverblijven is dat 3%. Dit percentage wordt toegepast op de kadastrale waarde, die doorgaans veel lager is dan de aankoopprijs. Daarbovenop zijn de notariskosten verschuldigd en kosten voor de diensten van de Geometra. Over hun vergoedingen is BTW (IVA) verschuldigd.

Het is zeer te adviseren om een juridisch adviseur in de arm te nemen die u bijstaat gedurende het kooptraject. Een goede juridisch adviseur verdient zijn honorarium meer dan terug. Wij kunnen u in contact brengen met een goede Nederlandstalige juridisch adviseur.

In Italië zijn makelaarscourtages van 3% van de koop gebruikelijk met een minimum van € 6.000.

Naast de kosten koper zijn vaak nog meer kosten aan de orde zoals kosten voor een bouwkundige keuring, de taxatie, vertalingen, juridisch, fiscaal en financieel advies.

Eenmaal eigenaar van het huis, bent u jaarlijks lokale belastingen verschuldigd (imposta municipal unica, IMU). De basis voor de belastingen is de kadastrale waarde+5%. Hierover wordt – afhankelijk van een aantal factorenen locatie van het onroerend goed – een jaarlijkse belasting geheven van 0.40% to 0.76%.

De belasting op winst bij verkoop is een belasting bedoelt om speculatie met onroerend goed te ontmoedigen en is verschuldigd wanneer u het huis met winst verkoopt. Wordt de Italiaanse woning binnen 5 jaar met winst verkocht? Dan is over de verkoopwinst 20% inkomstenbelasting verschuldigd.

Over eigen vermogen dat in een Italiaans huis wordt gestoken is in het belastingverdrag tussen Nederland en Italië afgesproken dat Italië daarover in principe mag heffen. Concreet betekent dit dat het huis wel in Nederland moet worden aangegeven in de belastingaangifte, maar dat er een ‘voorkoming voor dubbele heffing’ wordt toegepast die maakt dat de netto waarde van het huis niet in de box 3 berekening wordt meegenomen. Italië kent geen vermogensbelasting zoals de Nederlandse box 3 heffing. Verhuurinkomsten worden progressief belast binnen de Italiaanse inkomstenbelasting (23% – 43%), een lump-sum aftrek is aftrekbaar als kosten (tot maximaal 30% van de verhuuropbrengsten).

Op de website van de Italiaanse belastingdienst kunt u gedetailleerde informatie vinden over de Italiaanse belastingregels in het Engels: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/individuals