Toetsing op inkomen België

Toetsing op inkomen

Ook de Belgische banken toetsen of uw inkomen voldoende is om een hypotheek te kunnen krijgen. De banken staan het over het algemeen toe dat er tot maximaal 45% van het netto inkomen wordt besteed aan alle leninglasten, huur en alimentatie indien er als stel wordt gekocht.

De Belgische banken eisen dat het inkomen uit salaris voortvloeit uit een vast dienstverband. Het Nederlandse fenomeen van de intentieverklaring kent men niet in België.

Het is mogelijk om hypotheek te krijgen indien het inkomen voortvloeit uit een eigen onderneming. Zie de nadere toelichting hierover bij ONDERNEMERS

Belgische banken kijken naar het netto pensioeninkomen vanaf bepaalde leeftijd. Welke leeftijd exact verschilt van bank tot bank. Soms hanteert men dan een bepaald wegingspercentage (‘ponderen’) van het huidige inkomen als toekomstig netto pensioeninkomen, soms kijkt men naar het daadwerkelijk te ontvangen netto pensioen.

Is het pensioeninkomen al gestart dan zullen Belgische banken toetsen met dat netto pensioeninkomen mits het een voor de duur van de aangevraagde hypotheek gegarandeerd pensioen is.

Belgische banken nemen bestaande huuropbrengsten mee als inkomen een aantal Belgische banken nemen ook toekomstige huuropbrengsten mee als inkomen.

De Belgische banken nemen inkomen uit vermogen niet mee als inkomen dat wordt meegenomen in de toetsing. Het kan alleen dienen ter extra ondersteuning van de soliditeit van de hypotheekaanvraag.

Voor huishoudens met een bruto jaarinkomen dat hoger is dan € 150.000 zijn er meer hypotheekmogelijkheden. Zie hier meer over bij GROTE LEENBEDRAGEN

Er wordt door Belgische banken niet getoetst op het bestaande uitgavenpatroon van hun aspirant klanten. Men ziet echter wel graag dat er een bepaalde ‘spaarcapaciteit’ is; oftewel dat er elke maand geld over is om te sparen.

Belgische banken nemen inkomen uit WAO of WIA niet mee als inkomen. Inkomen uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt doorgaans wel meegenomen als inkomen.