Nieuw- en verbouw België

Nieuw- en verbouw

Het is mogelijk als niet-resident van België een hypotheek te krijgen voor nieuwbouw of een aankoop + verbouwingen. Daar worden door de banken echter wel voorwaarden aan verbonden. Men wil bouwprojecten financieren die door officiële Belgische aannemers worden uitgevoerd. Afhankelijk van de bank is ook (gedeeltelijk) zelfbouw te financieren met een hypotheek.

Het maximale financieringspercentage bij nieuwbouw wordt toegepast op de som van de aankoop van de grond en de totale bouwsom. Bij verbouwingen wordt het maximale financieringspercentage toegepast op de som van de alle verbouwingen waarvan offertes van aannemers beschikbaar zijn.

Het traject van het voor elkaar krijgen van financiering van nieuwbouw of koop + verbouwingen is intensiever dan het traject van een aankoop (bestaande bouw). Hypotheek & Buitenland begeleid ook deze trajecten, maar wel tegen een hoger tarief voor de dienstverlening ten opzichte van financiering van bestaande bouw.

Een schatting (taxatie) zal de waarde van het object voor en na verbouwingen vaststellen. Indien de waarde van het huis voor en/of na afbouw lager uitvalt dan de som van aankoop + verbouwingen dan zal de bank mogelijk het maximaal te lenen bedrag hierop aanpassen.

Een volledig gedocumenteerde aanvraag voor een bouwvergunning dient te gebeuren bij de lokale instanties. Bij aankoop van bouwgrond wordt vaak een opschortende voorwaarde opgenomen voor het geval dat de bouwvergunning onverhoopt niet wordt verleend.

Sommige Belgische banken financieren ook (gedeeltelijke) zelfbouw (verbouwingen die men zelf wil uitvoeren).

Vrijgave van de hypotheekgelden (bouwschijven) geschied uit bouwdepot op afroep van de klant al naar gelang de werken vorderen en de facturen binnenstromen. Voorwaarde is dat er een hypothecaire waarborg is gesteld op de grond middels hypothecaire akte. Bij sommige banken blijft de hypotheek aflossingsvrij totdat het bouwdepot in zijn geheel is opgenomen (meestal met een maximale termijn van max 2 jaar). Er wordt dan rente betaald over de vrijgegeven gelden en een bereidstellingsprovisie over de nog niet vrijgegeven hypotheekgelden.