Hypotheekvormen België

Hypotheekvormen

België heeft een andere financieringscultuur dan Nederland. Belgische banken hanteren een meer klassieke insteek, waarbij de focus ligt op het aflossen van de hypotheek. De annuïteitenhypotheek (mensualiteitenhypotheek) is dan ook verreweg de belangrijkste hypotheekvorm die wordt aangeboden. Het is in België niet ongebruikelijk om korting op het rentetarief te ontvangen indien er zij-producten – zoals een schuldsaldoverzekering (overlijdensrisicoverzekering) of een brand-, opstalverzekering – worden afgenomen.

De annuïteitenhypotheek is de meest gebruikte hypotheekvorm in België. Deze wordt echter iets anders berekend dan wij dat doen. In Nederland wordt de maandlast op jaarbasis berekend en in België op maandbasis. Daarom spreekt men in België van mensualiteiten en niet van annuïteiten. Daarnaast kent België geen hypotheekrenteaftrek, waardoor de aflossingsvrije hypotheek nooit populair is geworden.

Aflossingsvrij wordt momenteel zeer beperkt aangeboden in België aan niet-resident klanten. Alleen voor een bepaald profiel klanten met hoog inkomen en vermogen zijn er mogelijkheden voor een aflossingsvrije lening. Er zijn ook enkele Belgische private banks die dat doen onder de voorwaarde dat er een bepaald deel van het privé vermogen onder hun beheer zal worden belegd.

De meeste Belgische banken worden bij een niet-resident klant niet enthousiast van leenbedragen onder de € 100.000; die zijn namelijk commercieel onvoldoende interessant. Hypotheek & Buitenland hanteert dan ook € 100.000 als ondergrens qua omvang leenbedrag.

Belgische banken bieden een uitgebreid gamma aan renteformules aan. Belangrijk om te realiseren is dat Belgische banken de wettelijke verplichting hebben om een renteplafond in hun renteformule in te bouwen wanneer de rentevast periode korter is dan de looptijd. Dus naast vaste rente voor de hele looptijd worden er formules aangeboden zoals 10/5/5 cap 2. Hier staat de aangeboden rente dus 10 jaar vast. Na die 10 jaar zal de rente 5 jaar vaststaan en daarna nog eens 5 jaar. De rente die na 10 jaar wordt aangeboden mag niet meer dan 2% hoger zijn dan de initieel aangeboden rente.

De aangeboden renteniveau in België aan de niet-resident klanten is vanwege het feit dat er in België altijd renteformules worden aangeboden met daarin een renteplafond, lastig te vergelijken met de Nederlandse hypotheekrentetarieven. Over het algemeen kan echter wel gezegd worden dat de Belgische hypotheekmarkt veel aanbieders heeft die stevig met elkaar concurreren. Hierdoor is het hypotheekrenteniveau in België over het algemeen vrij concurrerend.

De Belgische financieringscultuur is gericht op het snel aflossen van een hypotheek. Daarom zijn looptijden van 30 jaar niet gebruikelijk. Voor niet-resident kopers zijn looptijden van 20 of 25 jaar gangbaar. Zie meer informatie over looptijden bij “Leeftijd en looptijd”

Belgische banken rekenen dossier- en reserveringskosten. Over het algemeen zijn deze beperkt tot enkele honderden euro’s. Daarnaast zijn notariskosten verbonden aan het verlijden (passeren) van de authentieke akten (akte kredietopening; akte hypothecaire volmacht; akte hypotheekstelling).

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering (overlijdensrisicoverzekering) is doorgaans zeer aan te raden. De meeste Belgische banken zullen een schuldsaldoverzekering verplicht stellen.

Bij het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening is het in België wettelijk toegestaan om een wederbeleggingsvergoeding (boete) in rekening te brnegen van ten hoogste 3 maanden de rente over het vervroegd afgeloste bedrag. Deze vergoeding is echter niet verschuldigd in geval van gehele of gedeeltelijke vervoegde terugbetaling van het uitstaande kapitaalsaldo ten gevolge van het overlijden van een kredietnemers.

Een overbruggingskrediet is mogelijk indien het huis waarop overbrugd wordt eveneens in België ligt. Overbruggen op een huis dat in Nederland of een ander land dan België ligt is niet mogelijk.

Het vrijmaken van overwaarde middels een hypotheek is in België alleen wettelijk toegestaan indien de overwaarde wordt ingezet voor de koop van een ander onroerend object. De mogelijkheden tot het vrijmaken van geld voor consumptieve doeleinden is in België bijzonder beperkt.