Hypotheek oversluiten België

Hypotheek oversluiten

Het oversluiten van een bestaande hypotheek op een Belgisch huis is bij sommige banken mogelijk, maar wel tegen aangepaste voorwaarden. Verder is het alleen mogelijk om leningen over te sluiten die notarieel zijn vastgelegd en met een hypothecaire waarborg. De kosten kunnen aanzienlijk zijn. Zeker indien er een hoge boete voor de vervroegd af te lossen lening aan de orde is.

Het ‘oversluiten’ of herfinancieren van een bestaande hypotheek die op het Belgische huis rust is bij sommige Belgische banken mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat de lopende lening notarieel is vastgelegd met een hypothecaire waarborg. Anders willen banken niet herfinancieren.

De voorwaarden waaronder Belgische banken willen herfinancieren zijn vaak anders dan de voorwaarden bij een reguliere aankoop. Doorgaans is men voorzichtiger en men kijkt met kritische blik naar het motief voor herfinanciering. Dit komt vaak tot uiting in een lager maximaal financieringspercentage en een kortere looptijd.

Bij herfinanciering/oversluiten krijgt u te maken met kosten zoals het uitschrijven van de bestaande hypotheek (handlichting) en het inschrijven van de nieuwe hypotheek. Maar tevens met de dossierkosten van de bank, advieskosten en als allerbelangrijkste; de boetes voor vervroegd aflossen van de bestaande hypotheek.
De kernvraag is natuurlijk of de kosten opwegen tegen de baten.